GWARANCJE

Gwarancje dla małych, średnich i dużych firm

Sprawdź

SKUTECZNOŚĆ

Uproszczona procedura, krótki czas realizacji

Sprawdź

SZYBKOŚĆ

Szybka analiza podmiotu wnioskującego

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do współpracy ATEA Agencja Ubezpieczeń

O nas

Nasza agencja o feruje gwarancje ubezpieczeniowe, reprezentujemy czołowe towarzystwa ubezpieczeniowe posiadające w swojej ofercie takie produkty jak gwarancje ubezpieczeniowe. Nasza praca polega na przygotowaniu oferty a po jej akceptacji dostarczeniu gwarancji. Ocena czy podmiot wnioskujący o gwarancję kwalifikuje się do jej uzyskania jest bezpłatna.

Skontaktuj się z nami

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych

W prosty sposób oblicz cenę gwarancji wadium, gwarancji należytego wykonani oraz gwarancji usunięcia wad i usterek.

Oblicz

Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

W prosty sposób oblicz terminy gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Celem gwarancji należytego wykonania kontraktu jest zabezpieczenie beneficjenta gwarancji przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Szczegóły

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek to kolejna forma zabezpieczenia która będzie wymagana od wykonawcy po zakończeniu wykonanych robót.

 

Szczegóły

Gwarancje wadialne, gwarancje przetargowe

Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium, celem wadium jest zabezpieczenie interesów podmiotu organizującego przetarg na wypadek, gdy podmiot (oferent), który wygrał przetarg

Szczegóły

Skocz do góry