Gwarancje te zabezpieczają zobowiązania długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych związanych m.in. z procedurą: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, przetwarzania pod kontrolą celną oraz odprawy czasowej.

Skocz do góry