Aby uzyskać informację czy podmiot wnioskujący o gwarancję spełnia kryteria ubezpieczycieli, konieczne jest dostarczenie dokumentów firmy.  W tym dziale zostały opisane dokumenty które należy dostarczyć do analizy. Wymienione zostały również pytanie o które ubezpieczyciel pyta zarówno we wniosku pełnym jak i we wniosku uproszczonym.

Dokumenty które należy dostarczyć różnią się w zależności od formy prowadzonej działalności.

Skocz do góry