Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych.

Cennik gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancja wadium

=
0 PLN

Gwarancja należytego wykonania

=
0 PLN

Gwarancja usunięcia wad i usterek

=
0 PLN

*miesiąc rozpoczęty uważamy za pełny, tzn. jeżeli gwarancja ma obowiązywać przez np. 45 dni w polu czas trwania, wpisz liczbę miesięcy 2.

UWAGA !

Podana cena jest ceną uśrednioną, nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jednak oddaje rzeczywiste ceny jakie obowiązują na rynku gwarancji ubezpieczeniowych, i jest na bieżąco monitorowana.

Przy niskich sumach gwarancyjnych składka za gwarancję jest zaokrąglana do składki minimalnej, średnia składka minimalna za gwarancję to 300, 00 zł.

Planując wydatki wykonania pracy bądź usługi wyliczoną cenę gwarancji, można uwzględnić w kosztach wykonania  tych prac bądź usług.

Pamiętaj cena gwarancji ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników między innymi od :

  • Okresu obowiązywania gwarancji
  • Sumy gwarancyjnej 
  • Przedmiotu zamówienia
  • Rodzaju wykonywanej pracy / usługi
  • Rodzaju branży w której działa firma.
  • Wyników finansowych firmy składającej wniosek
Skocz do góry