Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz termin bez daty początkowej (nie uwzględnia wpisanej daty początkowej termin liczony jest od dnia następnego)

2020-11-20 Piątek

Oblicz termin uwzględniając datę początkową (do wadium)

2020-11-19 Czwartek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy

2021-10-21 Czwartek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy i dni

2021-10-21 Czwartek

Oblicz ilość dni między dwiema datami

30
Skocz do góry