Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz termin bez daty początkowej (nie uwzględnia wpisanej daty początkowej termin liczony jest od dnia następnego)

2021-06-05 Sobota

Oblicz termin uwzględniając datę początkową (do wadium)

2021-06-04 Piątek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy

2022-05-06 Piątek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy i dni

2022-05-06 Piątek

Oblicz ilość dni między dwiema datami

30
Skocz do góry