Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz termin bez daty początkowej (nie uwzględnia wpisanej daty początkowej termin liczony jest od dnia następnego)

2020-03-18 Środa

Oblicz termin uwzględniając datę początkową (do wadium)

2020-03-17 Wtorek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy

2021-02-17 Środa

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy i dni

2021-02-17 Środa

Oblicz ilość dni między dwiema datami

30
Skocz do góry