Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz termin bez daty początkowej (nie uwzględnia wpisanej daty początkowej termin liczony jest od dnia następnego)

2020-02-17 Poniedziałek

Oblicz termin uwzględniając datę początkową (do wadium)

2020-02-16 Niedziela

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy

2021-01-18 Poniedziałek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy i dni

2021-01-18 Poniedziałek

Oblicz ilość dni między dwiema datami

30
Skocz do góry