Kalkulator dat gwarancji ubezpieczeniowych

Oblicz termin bez daty początkowej (nie uwzględnia wpisanej daty początkowej termin liczony jest od dnia następnego)

2024-07-12 Piątek

Oblicz termin uwzględniając datę początkową (do wadium)

2024-07-11 Czwartek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy

2025-06-12 Czwartek

Oblicz datę końcową na podstawie ilości miesięcy i dni

2025-06-12 Czwartek

Oblicz ilość dni między dwiema datami

30
Skocz do góry