Ten rodzaj gwarancji kierowany jest do podmiotów które przystępują do programów flotowych oferowanych przez podmioty sprzedające paliwo. Usługa ta polega na wydaniu karty paliwowej dzięki której możliwe jest bezgotówkowe regulowanie płatności za paliwo.

Jednym z akceptowanych i wymaganych dokumentów jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja stanowi zabezpieczenie wykonania przez podmiot który otrzyma kartę paliwową zobowiązań z tytułu umowy zawartej pomiędzy nim a podmiotem sprzedającym paliwo.

Stronami gwarancji są :

  • Podmiot wnioskujący o wydanie karty – wnioskodawca gwarancji
  • Podmiot wydający kartę – beneficjent gwarancji
  • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji – gwarant

 

 

Skocz do góry