Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu udzielana jest gdy podmiot zobowiązany jest do wpłacenia kaucji która ma zabezpieczyć płatność z tytułu umowy najmu.

Jeżeli najemca przestanie płacić czynsz, wynajmujący może zaspokoić swoje roszczenia z wpłaconej kaucji. Najemca może zamiast kaucji w formie pieniężnej zastąpić gwarancją kaucyjna, gwarancją zapłaty czynszu. Ponieważ celem kaucji jest nie tylko zabezpieczenie braku opłacania czynszu ale również dokonania napraw w rzeczy najmowanej w wyniku nieprawidłowego korzystania przez najmującego, zapłaty podatku za rzecz wynajmowaną, ważna jest treść umowy najmu której ma dotyczyć gwarancja. Gwarant będzie mógł uzależnić wydanie gwarancji od zmiany treści w umowie najmu.

Stronami gwarancji są :

  • Wynajmujący = beneficjent gwarancji.
  • Najemca = wnioskodawca gwarancji.
  • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji = gwarant.

 

 

Skocz do góry